جهت برقراری ارتباط با بخش پشتیبانی فروش یا فنی میزبان پلاس می توانید از یکی از گزینه های زیر استفاده کنید :

 

در صورت تمایل به برقراری ارتباط با مدیریت میزبان پلاس می توانید از پست الکترونیک info [ at sign ] mizbanplus.com استفاده نمایید.

 

 

گروه میزبانی وب میزبان پلاس